MÃ HS CODE – MÃ SỐ HÀNG HÓA (Phần 3)

MÃ HS CODE – MÃ SỐ HÀNG HÓA (Phần 3)

Ở bài trước, phần B. Các phương thức tra mã HS CODE là 1 phần khá là quan trọng và bổ ích. Phần cuối này mình sẽ chia sẻ với mọi người về phần C. SÁU QUY TẮC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA ĐỂ ÁP MÃ HS CODE nhé.

C. SÁU QUY TẮC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA ĐỂ ÁP MÃ HS CODE

Quy tắc Giải thích chung (GIR – General Interpretative Rules ) là một bộ gồm 6 quy tắc phân loại hàng hoá bằng mã HS CODE. Các quy tắc này đảm bảo thống nhất giải thích tính pháp lý của Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hoá – HS CODE để phân loại đúng hàng hoá.

Các quy tắc này phải được áp dụng theo thứ tự tuần tự:

Quy tắc 1 về mã HS CODE:

” Tên của các Phần, của Chương hoặc của Phân chương được đưa ra chỉ nhằm mục đích dễ tra cứu. Để đảm bảo tính pháp lý, việc phân loại hàng hóa phải được xác định theo nội dung của từng nhóm và bất cứ chú giải của các Phần, Chương liên quan và theo các quy tắc dưới đây nếu các nhóm hoặc các chú giải đó không có yêu cầu nào khác.“
Giải thích:
• Đây là Quy tắc đầu tiên được xem xét trong phân loại bất kỳ sản phẩm nào. Hầu hết các sản phẩm được phân loại theo quy tắc này.
• Trường hợp áp dụng quy tắc 1 không phân loại được hàng hóa thì áp dụng quy tắc tiếp theo. Dựa trên mục đích thực tiễn, chúng ta chia nhỏ quy tắc này thành 2 phần:
1) Các từ trong các tiêu đề của Phần và Chương sẽ được sử dụng với mục đích duy nhất là hướng dẫn khu vực của Biểu thuế mà sản phẩm được phân loại có thể sẽ được tìm thấy. Một mục bài viết có thể được đưa vào hoặc loại trừ khỏi một Phần hay Chương, mặc dù các tiêu đề có thể dẫn đến một điều khác.
2) Phân loại được xác định bằng các từ (các điều khoản) trong các Tiêu đề (bốn con số đầu tiên) và Phần và Chú giải của Chương áp dụng cho chúng trừ khi các điều khoản của tiêu đề và các chú thích nói khác. Nói cách khác, nếu hàng hoá được phân loại được bao gồm bởi các từ trong một nhóm và Phần và Chú giải của Nhóm không loại trừ sự phân loại trong nhóm đó, thì nhóm này được áp dụng.
Ví dụ đơn giản:
 Nếu bạn nhập khẩu mặt hàng nến dùng để trang trí cây thông Noel, có vẻ hợp lý để phân loại chúng với số phân loại 9505.10.00.90: Các mặt hàng khác, các sản phẩm trang trí cho mùa lễ Giáng sinh. Tuy nhiên, khi đọc Chú giải cho Chương 95, rõ ràng chương này không bao gồm nến trang trí cây thông Noel. Trong thực tế, chúng ta phải phân loại chúng với Số phân loại 3406.00.00.00: Nến, côn trùng và các thứ tương tự.

Quy tắc 2 về mã HS CODE :

Quy tắc 2a về mã HS CODE:

“Một mặt hàng được phân loại trong một nhóm hàng, thì những mặt hàng đó ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện nhưng đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện cũng thuộc nhóm đó.
Cũng phân loại như vậy đối với hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện hoặc đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện nhưng chưa lắp ráp hoặc tháo rời.”
Giải thích:
• Quy tắc 2 (a) đề cập đến việc phân loại hàng hoá chưa hoàn thành, chưa hoàn thiện, chưa lắp ráp hoặc tháo rời. Hàng hoá chưa hoàn thành và chưa hoàn chỉnh có thể được phân loại theo cùng một mặt hàng với mặt hàng ở trạng thái đã hoàn thành với điều kiện là chúng có đặc tính thiết yếu của vật phẩm hoàn chỉnh hoặc đã hoàn thành. Cũng như vậy, hàng hoá chưa lắp ráp hoặc tháo rời cũng có thể được phân loại giống như sản phẩm hoàn chỉnh. Quy tắc này không áp dụng nếu văn bản của Tiêu đề hoặc Chú thích Pháp lý liên quan loại trừ sản phẩm chưa hoàn chỉnh hoặc chưa lắp ráp được đề cập.
Ví dụ:
 Một chiếc ô tô bị mất bánh xe sẽ được phân loại giống như nếu nó đã được hoàn thành.

Quy tắc 2b về mã HS CODE:

“Nếu một nguyên liệu, một chất được phân loại trong một nhóm nào đó thì hỗn hợp hay hợp chất của nguyên liệu hoặc chất đó với những nguyên liệu hoặc chất khác cũng thuộc nhóm đó. Hàng hóa làm toàn bộ bằng một loại nguyên liệu hay một chất, hoặc làm một phần bằng nguyên liệu hay chất đó được phân loại trong cùng nhóm. Việc phân loại những hàng hóa làm bằng hai loại nguyên liệu hay hai chất trở lên phải tuân theo quy tắc 3..”
Giải thích:
• Nguyên tắc 2 (b) đưa ra cơ sở để xử lý các sản phẩm, không được phân loại thông qua việc sử dụng Quy tắc 1 hoặc Quy tắc 2 (a), bao gồm hỗn hợp các nguyên liệu hoặc vật chất. Về cơ bản, nó tuyên bố rằng một Tiêu đề đề cập đến một vật liệu nhất định hoặc chất bao gồm hỗn hợp của chất đó với chất khác. Tương tự, tham chiếu đến một sản phẩm bao gồm một vật liệu hoặc chất liệu nhất định bao gồm các sản phẩm có chứa một phần hoặc toàn bộ vật liệu hoặc chất liệu. Điều này có nghĩa là một sản phẩm hỗn hợp dường như đủ điều kiện để phân loại theo hai nhóm trở lên. Tuy nhiên, một sản phẩm nhất định chỉ được phân loại theo một Tiêu đề. Quy tắc 3 phải được sử dụng để quyết định giữa các đề mục thay thế.
Ví dụ:
 Nếu bạn đang nhập khẩu dicalcium citrate (C6H6CaO7), thuế quan không nêu rõ cụ thể hợp chất này. Tuy nhiên, nó là một hợp chất có chứa nhiều hơn một chất liệu và đặc tính thiết yếu của nó là của một muối của axit xitric. Do đó, dicalcium citrate đủ tiêu chuẩn là Phân loại Số 2918.15.90.19: Muối và este của axit xitric, Loại khác.

Quy tắc 3 về mã HS CODE:

Hàng hóa thoạt nhìn có thể phân loại vào hai hay nhiều nhóm:

Quy tắc 3a về mã HS CODE:

“Hàng hóa được phân loại vào nhóm có mô tả cụ thể, mang tính đặc trưng cơ bản nhất.” Giải thích:
• Quy tắc 3 (a) quy định rằng nếu có 2 hoặc nhiều nhóm mô tả phù hợp với hàng hóa, nhóm nào cung cấp mô tả cụ thể hơn về sản phẩm được đề cập thì nên sử dụng. Điều này có nghĩa là một Tiêu đề đặt tên cho sản phẩm thực tế nên bao gồm tên nhóm hàng hóa mà sản phẩm có thể thuộc về. Tương tự, một Tiêu đề mô tả toàn bộ sản phẩm nên được sử dụng thay cho một mô tả một phần của nó. Tuy nhiên, nếu hai tiêu đề chỉ mô tả một phần của sản phẩm, quy tắc này không thể được áp dụng để khẳng định mô tả nào nên được sử dụng ngay cả khi chúng cung cấp một cái nhìn có vẻ cụ thể hơn hoặc chi tiết hơn.
Ví dụ:
 Trà bạc hà không được nhắc đến cụ thể, trong Biểu thuế. Mặc dù các mô tả sản phẩm có sẵn là bạc hà và trà, nhà nhập khẩu phải phân loại trà bạc hà cùng nhóm với loại trà thích hợp bởi vì nó cung cấp mô tả sản phẩm cụ thể nhất và bạc hà là hương vị của chè.

Quy tắc 3b về mã HS CODE:

“Những hàng hóa hỗn hợp bao gồm nhiều nguyên liệu khác nhau hoặc những hàng hóa được làm từ nhiều bộ phận cấu thành khác nhau và những hàng hóa ở dạng bộ để bán lẻ: Phân loại theo nguyên liệu hoặc bộ phận cấu thành tạo ra những đặc tính cơ bản của chúng.”
Giải thích:
• Quy tắc 3 (b) áp dụng cho các hàng hóa hỗn hợp, tổng hợp và các hàng hóa không thể phân loại được bằng cách sử dụng các Quy tắc trước. Chúng nên được phân loại như thể chúng bao gồm vật liệu hoặc thành phần mang lại cho chúng một đặc tính thiết yếu.
Ví dụ:
 Nhà nhập khẩu mang “bộ quà tặng rượu” (bao gồm chai rượu và ly) phải phân loại hàng hoá theo loại rượu phù hợp. Tính chất thiết yếu của mặt hàng là bản thân rượu chứ không phải ly có trong bộ.

Quy tắc 3c về mã HS CODE:

“Khi hàng hóa không thể phân loại theo 3(A) hoặc 3(B) thì được phân loại vào nhóm cuối cùng theo thứ tự đánh số trong số các nhóm tương đương được xem xét .”
Giải thích:
• Quy tắc 3 (c) được sử dụng trong các trường hợp mà hàng hoá có vẻ phù hợp với nhiều Tiêu đề và không thể xác định được các tính chất chủ yếu. Trong trường hợp này, sản phẩm nên được phân loại theo Tiêu đề xuất hiện cuối cùng theo thứ tự số.
Ví dụ:
 Bộ quà tặng có bao gồm tất/vớ (Tiêu đề 6115) và các dây buộc (Tiêu đề số 6117) không thể được phân loại theo quy tắc trước đây vì các món quà đều có những đặc điểm thiết yếu riêng. Bộ quà tặng phải được phân loại theo tiêu đề dây buộc vì nó là nhóm cuối cùng theo thứ tự đánh số trong số các nhóm tương đương được xét.

Quy tắc 4 về mã HS CODE:

“Hàng hóa không thể phân loại theo đúng các quy tắc trên thì được phân loại vào nhóm mô tả gần với sản phẩm nhất”
Giải thích:
• Đây là quy tắc “cuối cùng”, thường được sử dụng với các sản phẩm mới.

Quy tắc 5 về mã HS CODE:

“Áp dụng cho việc phân loại các bao bì được sử dụng lâu dài, các loại vật liệu đóng gói và bao bì chứa đựng hàng hoá.”

Quy tắc 5a về mã HS CODE:

“Bao máy ảnh, hộp đựng nhạc cụ, bao súng, hộp đựng dụng cụ vẽ, hộp tư trang và các loại bao hộp tương tự, thích hợp hoặc có hình dạng đặc biệt để chứa hàng hóa hoặc bộ hàng hóa xác định có thể sử dụng trong thời gian dài và đi kèm với sản phẩm khi bán, được phân loại cùng với những sản phẩm này.
Tuy nhiên nguyên tắc này không được áp dụng với bao bì mang đặc tính cơ bản nội trội hơn hàng hóa mà nó chứa đựng”
Giải thích:
Quy tắc 5 chỉ rõ cách phân loại các bao bì và vật liệu đóng gói mà
• có hình dáng hoặc trang bị phù hợp cho các sản phẩm mà chúng sẽ chứa,
• phù hợp để sử dụng lâu dài,
• bảo vệ các sản phẩm khi không sử dụng,
• loại bao bì thường được bán chung với các mặt hàng đó,
• được đi kèm với các sản phẩm mà bao bì được thiết kế để chứa.
Các bao bì và vật liệu đóng gói có các đặc tính này có thể được phân loại với các sản phẩm mà chúng chứa. Tuy nhiên, trong trường hợp bao bì hoặc vật liệu đóng gói góp phần mang lại cho sản phẩm tính chất thiết yếu của nó, bao bì hoặc vật liệu đóng gói sẽ cần phải được phân loại.
Ví dụ:
 Quy tắc 5 (a) sẽ áp dụng cho các trường hợp sáo bởi vì sáo thường được bán với các hộp của chúng (do hình dạng cụ thể) và được sử dụng lâu dài.

Quy tắc 5b về mã HS CODE:

“Bao bì đựng hàng hóa được phân loại cùng với hàng hóa đó khi bao bì là loại thường được dùng cho loại hàng hóa đó mà không được tái sử dụng.”
Giải thích:
• Quy tắc 5 (b) liên quan đến các loại bao bì và vật liệu đóng gói khác. Những thứ này phải được phân loại với hàng hoá mà chúng chứa trong trường hợp chúng được sử dụng để đóng gói hàng hoá và không thích hợp để tái sử dụng.
Ví dụ:
 Nhà nhập khẩu đưa hàng hoá và sử dụng chip styrofoam để đệm phù hợp với Quy tắc 5 (b). Các loại xốp styrofoam thường được sử dụng để đệm lót và cách nhiệt cho nhiều hàng hoá, tuy nhiên chúng hiếm khi được sử dụng lại và do đó được phân loại với hàng hoá khi chúng vào Canada.

Quy tắc 6 về mã HS CODE:

Để đảm bảo tính pháp lý, việc phân loại hàng hoá vào phân nhóm của nhóm phải:

• Phù hợp theo nội dung của từng phân nhóm và chú giải của phân nhóm
• Phù hợp theo các quy tắc 1 –5 với các sửa đổi về chi tiết cho thích hợp
• Chỉ so sánh phân nhóm cùng cấp độ
• Áp dụng chú giải phần, chương liên quan trừ khi có yêu cầu khác
• Phân loại căn cứ nội dung và chú giải của phân nhóm
• Áp dụng tuần tự quy tắc từ 1 tới 5 để xác định phân nhóm
• Các phân nhóm cùng cấp độ: Cùng số gạch

*Bài Viết Liên Quan Đến MÃ HS CODE

MÃ HS CODE – MÃ SỐ HÀNG HÓA (Phần 1)
MÃ HS CODE – MÃ SỐ HÀNG HÓA (Phần 2)
MÃ HS CODE – MÃ SỐ HÀNG HÓA (Phần 3)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *