VẬN TẢI BIỂN NỘI ĐỊA

Từ các cảng tại Việt Nam (cảng Cái Mép – Vũng Tàu, cảng Thành phố Hồ Chí Minh, cảng Đà Nẵng, cảng Quy Nhơn, cảng Hải Phòng) đi đến tất cả các cảng biển trên thế giới