QUY TRÌNH NỘP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU QUA NGÂN HÀNG NHƯ THẾ NÀO?

QUY TRÌNH NỘP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU QUA NGÂN HÀNG NHƯ THẾ NÀO?

Ở bài trước mình đã Hướng dẫn nộp thuế xuất nhập khẩu qua ngân hàng rồi, ở bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Quy trình nộp thế xuất nhập khẩu qua ngân hàng nhé.

Để thực hiện việc nộp thuế xuất nhập khẩu qua ngân hàng chúng ta sẽ thực hiện lần lượt các bước sau đây :

Bước 1: Người nộp thuế xuất nhập khẩu qua ngân hàng phải kê khai và nộp Bảng kê nộp thuế trên Cổng thanh toán điện tử Hải quan

QUY TRÌNH NỘP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU QUA NGÂN HÀNG NHƯ THẾ NÀO?
QUY TRÌNH NỘP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU QUA NGÂN HÀNG NHƯ THẾ NÀO?

Sau khi đăng ký thành công, người nộp thuế có thể thực hiện giao dịch nộp thuế xuất nhập khẩu qua ngân hàng như sau (lúc này đã khai báo hải quan cho lô hàng và xác định được số thuế phải nộp):

  • Đầu tiên: Đăng nhập vào hệ thống VNACCS bằng User ID, rồi cập nhật mã số thuế và số tờ khai cần nộp thuế xuất nhập khẩu qua ngân hàng tại Cổng thanh toán điện tử hải quan:
    https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal/login
  • Sau đó: hệ thống sẽ cung cấp cho bạn toàn bộ thông tin nộp tiền chi tiết cho từng tờ khai hải quan (theo mẫu bảng kê nộp thuế do Bộ Tài chính quy định). Bạn nên kiểm tra các thông tin thật cẩn thận và bạn được phép lựa chọn số tiền thuế sẽ nộp cùng ngân hàng ủy quyền trích nợ tài khoản.
  • Cuối cùng: Sau khi kiểm tra nội bộ thông tin nộp tiền, bạn sẽ ký số thanh toán nộp tiền trực tiếp qua Cổng thanh toán điện tử hải quan. Lúc này, hệ thống của cơ quan hải quan sẽ gắn số ID cho chứng từ nộp tiền của bạn.

Bước 2: Cơ quan hải quan chuyển thông điệp trích tiền nộp thuế xuất nhập khẩu qua ngân hàng của doanh nghiệp cho ngân hàng

QUY TRÌNH NỘP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU QUA NGÂN HÀNG NHƯ THẾ NÀO?
QUY TRÌNH NỘP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU QUA NGÂN HÀNG NHƯ THẾ NÀO?

Căn cứ vào số ID của chứng từ nộp thuế xuất nhập khẩu qua ngân hàng, cơ quan hải quan sẽ ký số điện tử và gửi yêu cầu của người nộp thuế cho ngân hàng được người nộp thuế chỉ định. Thông tin dữ liệu nộp tiền theo ID bao gồm: mã hải quan, mã kho bạc nơi cơ hải quan mở tài khoản, số tiền chi tiết theo từng sắc thuế, mục lục ngân sách nhà nước,..và một số chỉ tiêu khác liên quan đến hệ thống.

Bước 3: Ngân hàng trích tài khoản, chuyển tiền nộp thuế xuất nhập khẩu qua ngân hàng ra sao ?

Sau khi nhận được yêu cầu trích tiền của doanh nghiệp từ hải quan, ngân hàng có nhiệm vụ phối hợp thu thu nhận thông tin đề nghị thanh toán.
Sau khi kiểm tra chữ ký số của doanh nghiệp và của cơ quan hải quan đã đăng ký với ngân hàng trước đó và căn cứ vào số dư của tài khoản doanh nghiệp và danh sách doanh nghiệp đã ủy quyền trích nợ tài khoản, nếu thông tin đăng ký phù hợp và đủ số dư trích nợ tài khoản, ngân hàng sẽ tiến hành trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế xuất nhập khẩu để chuyển tiền từ ngân hàng và thông tin nộp tiền vào kho bạc nhà nước, đồng thời chuyển thông tin người nộp thuế qua Cổng thanh toán điện tử hải quan theo đúng ID chứng từ nộp tiền.
Trường hợp thông tin đăng ký không phù hợp hoặc số dư tài khoản doanh nghiệp không đủ, ngân hàng sẽ không chấp nhận thực hiện thanh toán nộp thuế xuất nhập khẩu qua ngân hàng và sẽ phản hồi lại cho doanh nghiệp tại Cổng thanh toán điện tử hải quan.

Bước 4: Trừ nợ, thông quan/giải phóng hàng hóa khi nộp thuế xuất nhập khẩu qua ngân hàng

Khi nhân được thông tin nộp thuế xuất nhập khẩu qua ngân hàng, hệ thống hải quan sẽ tự động kiểm tra thông tin và số tiền đã nộp. Nếu phù hợp, hệ thống sẽ trừ nợ và xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp, ngay sau đó hàng hóa sẽ được thông quan ngay lập tức.

Bước 5: Hạch toán nộp thuế xuất nhập khẩu qua ngân hàng

QUY TRÌNH NỘP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU QUA NGÂN HÀNG NHƯ THẾ NÀO?
QUY TRÌNH NỘP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU QUA NGÂN HÀNG NHƯ THẾ NÀO?

Cuối giờ làm việc hoặc đầu giờ sáng ngày làm việc tiếp theo, Kho bạc Nhà nước gửi bảng kê gắn chữ ký số giấy nộp thuế xuất nhập khẩu qua ngân hàng vào ngân sách nhà nước cho cơ quan thu qua Trung tâm dữ liệu của Bộ Tài chính; Cơ quan hải quan căn cứ bảng kê gắn chữ ký số cập nhật vào hệ thống kế toán tập trung, hạch toán thu với ngân sách.

* Bài Viết Liên Quan
HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU QUA NGÂN HÀNG
QUY TRÌNH NỘP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU QUA NGÂN HÀNG NHƯ THẾ NÀO?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *